1).Syrena alarmowa wydaje dżwięki o częstotliwości 170Hz.jaką długość ma fala dzwiękowa,jeśli jej prędkość w powietrzu ma 340m/s. 2).Zawodnik podniósł sztangę o masie 40kg na wysokość 4m w ciągu 2 s.Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności?Przyspieszenie ziemskie wynosi 10N/kg.Do rozwiązania zadania wykorzystaj wzory spośród podanych: W=Fxs W=Pxt F=mxg (trójkąt)E=mxgxh 3).Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300kg wody,zmieniając swoją temperaturę z 80stopni C na 60 stopni C.1 kg wody ochładzając się o 1stopień C oddaje 4,2kJ ciepła.Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciągu doby?Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T09:34:38+01:00
1(
DLUGOSC FALI LAMBDA
dane
v=340m/s
f=170Hz
lambda=v/f=340/170=0,1764 m
36 1 36