Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T18:41:35+01:00
1. Przywiezienie młodego Marcinka Borowicza do szkoły wiejskiej w Owczarach,pierwsze kroki.2. Trudności w nauce i radzeniu
sobie w nowej rzeczywistości w domu pana Wiechowskiego.3. Wizytacja dyrektora Jaczmieniewa w Owczarach.4. Starania pani Borowiczowej o przyjęcie syna do gimnazjum w Klerykowie.5. Pierwsze kroki Marcina w nowej rzeczywistości szkolnej.6. Ostatnie święta spędzone z matką przed jej śmiercią.7. Opuszczenie się Marcina w nauce w klasie drugiej.8. Strzelanie z pistoletu wraz z kolegami ze stancji i poprawa zachowania Marcina po zdemaskowaniu zajęcia chłopców przez policję.9. Spędzanie wakacji na polowaniach w rodzinnych stronach Marcina10. Zaostrzenie rusyfikacji w gimnazjum w Klerykowie.11. Obecność Marcina na przedstawieniu teatru rosyjskiego i początek zaangażowania w kole rusofilskim.12. Historia Andrzeja Radka – dziecko chłopskie w rosyjskiej szkole.13. Podział klasy na „literatów” (grupa rusofilska pod opieką Zabielskiego) oraz „wolnopróżniaków”.14. Buntownicza obrona katolicyzmu przez Tomasza Waleckiego „Figę” na lekcji historii.15. Recytacja Reduty Ordona przez Bernarda Zygiera .16. Spotkania zbuntowanych przeciw rusyfikacji gimnazjalistów „na górce”.17. Zemsta Marcina Borowicza na inspektorze .18. Miłość Marcina Borowicza i Anny Stogowskiej podczas nauki do egzaminu maturalnego.19. Powrót Marcina do Klerykowa po pomyślnym ukończeniu gimnazjum i z wieścią o rozpoczęciu studiów w Warszawie.20. Rozpacz Marcina z powodu zsyłki Stogowskich do Rosji i pomocna dłoń Andrzeja Radka.
1 5 1