Która z reakcji jest prawidłowa

a. 2NaOH + Co2 (jako indeks dolny ) ------- Na2Co3 i H2(jako indeks dolny )
b.NaOh + Co2 (jako indeks dolny ) ------- Na2Co3 + H2O(jako indeks dolny )
c. 2NaOH + Co2(jako indeks dolny ) ------ Na2Co3 + H2o(jako indeks dolny)
d.2NaOH + Co2 (jako indeks dolny) ----- Na2O +H2Co3(jako indeks dolny)

1

Odpowiedzi

2009-06-02T21:25:49+02:00