Odpowiedzi

2012-07-29T15:00:18+02:00

Produkty:

a) 2,3-dibromobut-2-en

b) bromoeten

c) eten (etylen)

d) 2-chloropropen

 

reakcje w załączniku

2012-07-29T15:02:05+02:00

Zadanie 1. Ułóż równania reakcji i podaj nazwy produktów reakcji:a) but-2-yn + brom

 

CH₃-C≡C-CH₃ + Br₂ ⇒ CH₃-C(Br)=C(Br)-CH₃

produkt: 2,3-dibromobut-2-en

 

b) acetylen + bromowodór

 

CH≡CH + HBr ⇒ CH₂=CH(Br)

produkt: bromoeten

 

c) etyn + wodór

 

CH≡CH + H₂ =Ni⇒ CH₂=CH₂

produkt: eten

 

lub

 

CH≡CH + 2H₂ =Ni⇒ CH₃-CH₃

produkt: etan

 

d) propyn + chlorowodór

 

CH≡C-CH₃ + HCl ⇒ CH₂=C(Cl)-CH₃

produkt: 2-chloropropen

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)