Jeśli do pewnej liczby podwoimy ,to otrzymamy o 28 więcej niż 25 procent tej liczby .Znajdż tę liczbę.
ZAD .2
Jeśli do pewnje liczby dodamy 5 procent tej liczby i jeszcze 10 procent tej liczby ,to otrzymamy 69 . Znajdż tę liczbę.
ZAD 3
Dane jest równanie (10x +5 )do potęgi drugiej =100x (x+1 )+25, w której 10x+5 jest liczbą dwucyfrową.Znajdż tą liczbę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T18:47:26+01:00
Zad. 1.
2x = 28+1/4x
8x = 112 + x
7x = 112
x = 16

zad, 2.
115/100 ----69
100/100 ---- x
x = 69 : 115/100
x = 6900 : 115
x = 60