Odpowiedzi

2009-12-02T19:20:41+01:00
Amalowany w końcowym okresie życia Velázqueza, na 4 lata przed śmiercią. Z pozoru klasyczny temat, jakim jest portret infantki Małgorzaty Teresy w otoczeniu dworzan, jest w istocie nowatorski i wieloznaczny. Rzadko które dzieło w historii malarstwa europejskiego dostarczyło tak wielu odmiennych interpretacji.

Obraz Panny dworskie został uznany zarówno przez historyków sztuki, jak i przez artystów, za jedno z największych dzieł w historii sztuki.
4 1 4
2009-12-02T20:52:26+01:00
Dzieło ma charakter osobisty, w szczegółach jest realistyczny, w wymowie zagadkowe, zmusza do odczytywania swego ukrytego sensu.
-epoka: barok
-technika: olej na płótnie
-kompozycja:otwarta

1.Obraz panny dworskie ukazuje salę zamku królewskiego w Madrycie, zwaną Cuarto del Principe.

2. Infantka Małgorzata, zajmująca centralną część kompozycji pozuje Velazquezowi do jednego ze swoich portretów. Obok asystują jej młode panny dworskie.

3.Po lewej stronie, w stroju kawalera zakonu z pędzlem w ręku stoi malarz. Legenda głosi, że czerwony krzyż na jego piersi domalował sam król po jego śmierci.

4.pozostałe osoby to zajęci rozmową ochmistrz z ochmistrzynią, w głębi na schodach kreweny artysty oraz karlica Maribarbola i karzełek Nicolasito.

5.W lustrze na drugim planie widać odbicie pary królewskiej, w tej formie artysta zaznaczył obecność Filipa IV oraz jego małżonki; to na nach patrzą bohaterowie obrazu.

6.Motyw lustra bardziej komplikuje już i tak bardzo złożoną, wieloplanową przestrzeń.

7.Tajemnicą jest znajdujący się na sztaludze obraz, malarz z pędzlem w ręku patrzy na parę królewską jednakże nie ogarnia wzrokiem sceny w której sam uczestniczy.Powszechnie przyjmuje się, że obraz pokazuje scenę malowania przez Velazqueza portretu Małgorzaty Teresy.

8.Kompozycja obrazu jest niezwykła z względu na odwrócenie ról. W takich portretowych dziełach zwykle osoby znajdujące się na malowidle są oglądane z pozycji malarza. Tutaj malarz sam znalazł się na obrazie i patrzy na przypatrujących się tej scenie monarchom. Widz znajduje się zaraz obok nich.

9.Dopatrywano się znaczenia majordomusa, który nosi nazwisko malarza; odsłania on kotarę, wpuszcza światło symbol prawdy.

10.Mamy przed sobą scenę rodzajową: legendarny dwór królewski z rytuałem celebrowania małej infantki.

11.Szczególna rola przypadła karlicy Maribarboli-przystrojona w piękne szaty potworna postać z brzydką twarzą wznosi do kompozycji malarskiej element monstrualności, okrucieństwa.
7 5 7