Prosze o rozwiązanie tych przykładów.W tych przykładach nalezy zastosowac grupowanie wyrazów podobnych albo wyznaczć współny czynnik przed nawias lub zastosować wzory skróconego mnożenia:iloczyn sumy,kwadrat róznicy i kwadrat sumy.
a)11x²y³-33x³y²
b)(3x-2y)(4m+5n)+(x+4y)(4m+5n)
c)49x²+70xy+25y²
d)(x+2y)²-z²
e)48xz²+32xy²-15yz²-10y³

2

Odpowiedzi

2009-12-02T19:17:39+01:00
A)11x²y³-33x³y²=11x²y²(y-3x) --> wyciągniecie przed nawias wyraz,ów podobnych
b)(3x-2y)(4m+5n)+(x+4y)(4m+5n)=12mx+15nx-8my-10mn+4mx+5nx+16my+20yn=16mx+20nx+8my-10mn+20ny --> redukcja wyrazów podobnych
c)49x²+70xy+25y²=(7x+5y)²
d)(x+2y)²-z²=x²+4xy+4y²-z²
e)48xz²+32xy²-15yz²-10y³=16x(3z²+2y²)-5y(3z²+2y²)=(16x-5y)(3z²+2y²)

mam nadzieję że jest dobrze ;)
2009-12-02T19:24:39+01:00
A)11x²y²(y-3x)

b)12mx-8my+15nx-10ny+4mx+16my+20ny+5nx=16mx+8my+10ny+20nx

c)(7x+5y)²

d)x²+4xy+4y²-z²

e)3z²(16x-5y)+2y²(16x-5y)=(16x-5y)(3z²+2y²)