Zad,1)
Wyznacz wzor funkcji liniowej, ktorej wykres jest rownolegly do wykresu funkcji f(x)=4x-5 i przechodzi przez punkt A=(-2,1)

zad,2)
Wyznacz wzor funkcji liniowej, ktorej wykres jest prostopadły do wykresu funkcji f(x)=-2x+4 i przechodzi przez punkt A=(6,-2)

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:13:29+01:00
Y=4x-5
współczynnik kierunkowy a się nie zmienia tj. a=4 bo wykres jest równoległy.
y=4x+b
obliczamy b
1=4×(-2)+b
b=9
wzór y=4x+9
zad.2) y=-2x+4
współczynnik a=1/2
ponieważ jest to wykres równoległy i "a" zmienia się na odwrotne ze znakiem ujemnym (-1/a)
-2=1/2×6+b
b=-5
wzór y=1/2x-5
3 4 3