Napisz zaproszenie po angielsku :
Twoi rodzice otwierają nowa restauracje w waszym mieście. Na otwarcie chciałabyś zaprosić dwóch swoich nauczycieli -Anglików
- zaproś nauczycieli na uroczyste otwarcie
-napisz kto będzie uczestniczył w imprezie
-podaj miejsce i godzinę imprezy
-podaj jakie atrakcje przygotowano dla gosci

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:33:27+01:00
Invitation!
Mr.Smith and Mr. Goodman. My parents open new restaurant in our town. I want to invite you to party after this on Friday evening from six o'clock. The party is at restaurant at North street. In the party take part my close people, friends of my families and many other people. For guest prepare many exciting atractions, for example show of firework. Great fun guarantee! There would be nicely if you come. I invite cordially.
xyz
1 1 1