1. Porównaj w tabeli pierwotniaki i bakterie.(5 punktów-3 rózniace a 2 wspólne)
2.Dlaczego glony są grupą systematyczną sztuczną.
3. Z ilu komórek magą być zbudowane glony.(plus przykład)
4. Jakim sposobem odrzywiają się glony.
5. Jakie jest znaczenie glonów w przyrodzie i życiu człowieka.
6. Porównaj cech glonów i pierwotniaków.

Opisz glon morszczyn(5 zdań)

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:42:14+01:00
3.Glony mogą być jednokomórkowe, lub wielokomórkowe.
5.Niektórzy je jedzą, używa je się do produkcji jakichkolwiek kremów.
2.Ponieważ ma zewnętrzne podobieństwo.