Odpowiedzi

2009-12-02T19:18:31+01:00
A = (-1;7) oraz B= (11;2) środki dwóch okręgów
o promieniach r1 = 5 i r2 = 8.
Wektor AB ma współrzędne
AB =[ 11 -(-1); 2 - 7] = [12; -5]
Niech a = AB
a² = 12² + (-5)² = 144 + 25 = 169
a = √169 = 13
AB = 13
r1 + r2 = 5 + 8 = 13
Te okręgi są styczne zewnętrznie, bo AB = r1 + r2.
22 3 22