Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:27:16+01:00
Zacznę od B, ponieważ do obliczenia drogi potrzebne jest przyspieszenie.

Ad. b)
Dane:
Vk = 252 km/h
Vp = 0 km/h
t = 15 s

Rozw.
Wzór na przyspieszenie:
a=Vk - Vp : t

Prędkość jest wyrażana w m/s , więc musimy je zamienić.

252 km/h × 1000 m : 3600 s = 70 m/s

a= 70 m/s - 0 m/s : 15 s

a = 70 m/s : 15 s

a = 4 i dwie trzecie m/s² ( nie ma ułamka w pomocach do odpowiedzi)

Ad. a)

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

s=½at²

s=½ 4 i dwie trzecie x 15²

s = 2 i jedna trzecia x 225

s = 525 m
4 4 4