Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:16:46+01:00
A) 86 u
C[n]H[2n+2]
m[c]*n+m[H]*(2n+2)=86u
12u*n+1u*2n+2u=86u
12un+2un=86u-2u
14un=84u
n=6
C₆H₁₄ - heksan

b) 128 u

C[n]H[2n+2]
m[c]*n+m[H]*(2n+2)=128u
12u*n+1u*2n+2u=128u
12un+2un=128u-2u
14un=126u
n=9

C₉H₂₀ - nonan

wartości w nawiasach [ ] są to indeksy dolne
2 3 2