Odpowiedzi

2011-07-06T18:34:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Szkoły narodowe w muzyce to kierunki, które wyodrębniły się  w połowie XIX wieku w muzyce szeregu krajów, akcentujące elementy rodzime pod wpływem budzącego się poczucia narodowej odrębności. Czynnikiem inspirującym twórczość muzyczną stał się rodzimy folklor, w tematyce oper i poematów symfonicznych nawiązywano często do scen z historii narodu.

 

Pozdrawiam.

8 3 8
2011-07-06T18:38:22+02:00

Szkoła narodowa - to kierunek w muzyce powstały w XIXw, dzięki zwiększeniu się poczucia patriotyzmu oraz świadomości narodowej  jak i również zainteresowanie się  rodzimym folklorem.  Kompozytorzy coraz częściej, tworząc swoje dzieła  sięgali do narodowych mitów, legend, czy wydarzeń historycznych, które były ich inspiarcjami.

7 5 7