Odpowiedzi

2009-06-03T04:05:03+02:00
M=3g=0,003 kg
h=10m
W=?
v=?

Strzelając nadano kamieniowi energię kinetyczną Ek, dzięki której wzniósł się na wysokość h, uzyskując energię potencjalną Ep=mgh, równą wykonanej pracy.
W=Ek=Ep=mgh
W=0,003*10*10=0,3 J

Ek=Ep
mv²/2=mgh
v²/2=gh
v²=2gh
v=∀(g*h)
v=∀(10*10)
v=10m/s
Odp.: v=10 m/s, W=0,3 J
1 5 1