Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:22:01+01:00
czasie adwentu powinna dominować radosna nadzieja. Kościół bowiem poprzez liturgię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tęsknoty i radosnego oczekiwania. Od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany jest eschatologiczny charakter tego okresu. Nasze spojrzenie jest skierowane na drugie przyjście Chrystusa w chwale. Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj główny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyjście Chrystusa w Jego narodzeniu w Betlejem.

Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem.

Pierwsze przyjście Chrystusa budzące tyle nadziei radości jest zapowiedzą drugiego przyjścia w chwale, na końcu czasów. Ono również winno budzić w nas nadzieję.
27 3 27
2009-12-02T19:22:48+01:00
No powinniśmy chodzić na roraty do kościoła razem z lampionami i adwent to jest czas który przygotowuje nas do przyjścia Boga powinniśmy również zastanowić się nad noworocznym postanowienie. tak mi się wydajne
38 2 38
2009-12-02T19:25:36+01:00
-Trzeba się modlić
-Trzeba tez chodzić na rekolekcje
-trzeba mieć jakieś postanowienia na ten czas
-wybaczyć innym ci co coś zrobili wobec ciebie niewporządku
-trzeba chodzić na roraty
61 4 61