Odpowiedzi

2009-12-02T19:22:08+01:00
Tam powinno pisać http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej :)
2009-12-02T19:24:08+01:00
W polsce obowiązuje jedna konstytucja.
"Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" (ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej) jest aktem prawnym o najwyższym znaczeniu. Konstytucja charakteryzuje się szczególną treścią (określenie podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa), najważniejszą mocą prawną (akty prawne niższego rzędu muszą pozostawać w zgodzie z Konstytucją) oraz szczególnym trybem zmiany.
2009-12-02T20:44:53+01:00
1) 1505 'Nihil novi' (nic nowego)
2) 3.05.1791 konstutucja 3 maja (legislatywa- Sejm i Senat, egzekutywa Straz praw, jurystykcja sądy)
3) 17.03.1921 konstytucja marcowa (przewaga wladzy ustawodawczej nad wykonawcza)
4) 23.04.1935 konstytucja kwietniowa (przewaga wladzy wykonawczej nad ustawodawcza, prezydent odpowiedzialny przed Bogiem i historią)
5) 1952r konstytucja PRL