Oblicz;
a)30% od 200
b)15 od 150
c)40% liczby 60
d)5% od 1200
e)200% liczby 45
f)150%liczby 1200
g)podaj cene płaszcza w cenie 350 po obniżce 30%
h)podaj cene swetra w cenie 70 zł po obniżce 25 %
i)podaj cene sukienki w cenie 120zł po obniżce 75%
j)podaj cene telewizora w cenie 2200zł po obniżce 12%

Proszę o pomoc!!:-)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:29:57+01:00
A)30% od 200 30/100 *200 = 6000/100 = 60
b)15 od 150 15/100 *150 = 2250/100 = 22,5
c)40% liczby 60 40/100 * 60 = 2400/100 = 24
d)5% od 1200 5/100 *1200 = 6000/100 = 6
e)200% liczby 45 200/100 *45 = 9000/100 = 90
f)150%liczby 1200 150/100 *1200 = 180000/100 = 1800
g)podaj cene płaszcza w cenie 350 po obniżce 30%
30/100 *350 = 10500/100 = 105
350-105 = 200zł
h)podaj cene swetra w cenie 70 zł po obniżce 25 %
25/100 *70 = 1750/100 = 17,5
70 - 17,5 = 52,5zł
i)podaj cene sukienki w cenie 120zł po obniżce 75%
120* 75/100 = 9000/100 = 90
120 - 90=30zł
j)podaj cene telewizora w cenie 2200zł po obniżce 12%
12/100 *2200 = 26400/100 = 264
2200-264 = 1936zł
2009-12-02T19:34:07+01:00
A 30% × 200 = 0.3 * 200= 60

b 0.15 * 160= 24

c0.40 * 60=24
d 0.05*1200=60
e 45*45= 90
f 1200+ 600= 1800
g 350-100%
x-30%

350*30:100 = 105

350-105= 245
h 70-100%
x 25%70*25:100= 17.5
70-17.5= 52.5
i
120-100%
x-75%

120*75:100= 90

120-90=30


j 2200-100%
x- 12%

2200*12%:100=264

2200-264=1936
2009-12-02T19:35:13+01:00
A)30%*200=0,3*200=60
b)15%*150=0,15*150=22,5
c)40%*60=0,4*60=24
d)5%*1200=0,05*1200=60
e)200%*45=2*45=90
f)150%*1200=1,5*1200=1800
g)100%-30%=65% 70%*350=0,70*350=245
h)100%-25%=75% 75%*70=0,75*70=52,5
i)100%-75%=25% 25%*120=0,25*120=30
j)100%-12%=88% 88%*2200=0,88*2200=1936