Zad1
Dana jest funkcja y=3x-3 x∈R
a)sprawdź wykres funkcji
b)oblicz jej miejsce zerowe
c)określ czy funkcja jest rosnąca czy malejąca, czy stała
d)podaj współrzędne punktu w którym wykres funkcji przecina oś y
zad2
stwierdź czy następujące funkcje są parzyste czy nieparzyste
f(x)=x⁴+(1/x²+5)-6
f(x)=1/x(x²-2)
zad3
znajdź miejsce zerowe funkcji
f(x)=5-x/2x+3

1

Odpowiedzi

2009-06-03T15:58:45+02:00
Zad.1
a) narysować musisz sam :)
b) miejsce zerowe: y=0
0=3x-3 / +3
3=3x //3
x=1
d) x=0
y=3*0-3
y=-3
Punkt przecięcia: A=(0,-3)