Odpowiedzi

2009-12-02T19:25:45+01:00
Modlitwa zbawienia – rozpoczyna się wiarą w Boga
Kiedy modlimy się modlitwą zbawienia pokazujemy Bogu, że wierzymy iż Słowo Boże jest prawdziwe. Przez wiarę, którą nas obdarzył, my wybieramy wierzyć w Niego. Słowo Boże stwierdza, że „bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” (Hebrajczyków 11:6).

Kiedy się modlimy prosząc Boga o dar zbawienia, pozwalamy naszej wolnej woli na uznanie, że wierzymy w Niego. Ta demonstracja wiary podoba się Bogu, ponieważ sami z siebie wybieramy, że chcemy Go poznawać.