Odpowiedzi

2009-12-02T19:27:09+01:00
1/6*360=60
drugi kąt ostry ma 30 stopni
w takim trójkącie prostokątnym boki mają:krótsza prayprostokątna---a
dłusza prayprostokatna---a√3
przeciwprostokatna ---2a
a=6 cm to dłuższ prayprostokatna ma :6√3 cm
1 5 1
2009-12-02T19:27:44+01:00
Utworzy się trójkąt o kątach 30 60 i 90 stopni

skoro krótsza przyprostokątna ma 6 cm (a)
to dłuższa przyprostokątna to (a√3)= 6√3cm

odp Druga przyprostokątna ma długośc 6√3cm.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:32:07+01:00
Miara jednego z kątów ostrych to α=⅙*360°=60°.
Krótsza przyprostokątna (błąd w treści zadania) leży naprzeciw mniejszego z kątów ostrych (β=90⁰-α=30°) i ma długość 6cm., stąd długość drugiej z przyprostokątnych, na mocy definicji funkcji tangens kątaβ: tgβ=tg30⁰=sqrt3/3=6/x, gdzie x-szukana długość.
Zatem sqrt3/3=6/x, stąd x=18/sqrt3 cm i po usunięciu niewymierności x=6*sqrt3 cm.