Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T19:36:31+01:00
2

CO(CH3)2 + 4O2 > 3CO2 + 3H2O spalanie całkowite

2CO(CH3)2 + 5O2 > 6CO + 6H2O półspalanie

CO(CH3)2 + O2 > 3C + 3H2O spalanie niecałkowite

1
Reakcja spalania propanalu czyli aldehydu

Propanal – CH3-CH2-CHO
CH3-CH2-CHO + 4 O2 ----> 3CO2 + 3H2O

Półspalanie
CH3-CH2-CHO + 5/2O2 -----> 3 CO + 3H2O ( mnoże obustronnie przez 2)
2CH3-CH2-CHO + 5O2 ----> 6CO + 6H2O

Spalanie niecałkowite
CH3-CH2-CHO + O2 ------> 3 C + 3H2O

Rakcja spalania ketonów ACETON CH3-CO-CH3

2CH3-CO-CH3 +8O2 >6 CO2 + 6H2O spalanie całkowite

2CH3-CO-CH3 + 5O2 > 6CO + 6H2O półspalanie

2CH3-CO-CH3+ 2O2 > 6C + 6H2O spalanie niecałkowite
1 5 1