Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie. Potrzebne na jutro!!!
Lodołamacz o masie 100t porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 36km/h. Po pewnym czasie zderza się ze spoczywającą na wodzie krą o masie 12,5t i zaczyna ją pchać.
1. Oblicz wartość pędu lodołamacza i pędu kry przed zderzeniem.
2. Wyjaśnij, jak zmieni się prędkość lodołamacza po zderzeniu.
3. Wyjaśnij, jak zmieni się pęd kry i pęd lodołamacza po zderzeniu.
4. Oblicz prędkość z jaką lodołamacz będzie pchał krę.
5. Oblicz masę, jaką musiałaby mieć spoczywająca kra, aby w wyniku zderzenia wartość prędkości lodołamacza zmalała dwukrotnie.
6. Oblicz prędkość, z jaką przed zderzeniem musiałaby poruszać się kra o masie 12,5t, aby prędkość pchającego ją lodołamacza była o 10% mniejsza od jego prędkości początkowej

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:47:09+01:00
To jest banalne, spójrz na wzór na pęd:
m*v = p

m₁=100t = 100000kg
m₂=12,5t = 12500kg
v₁=36km/h=10m/s
v₂=0

więc:
1) p₁ = m₁v₁
p₁=100000kg * 10m/s = 1000000kg*m/s(pęd nie ma swojej jednostki)
p₂=m₂v₂
p₂=12500kg * 0 = 0

2) prędkość lodołamacza się zmniejszy, jeśli trzeba wyliczyć, to stosujesz wzór:
m₁v₁+m₂v₂=(m₁+m₂)v₃
przy czym prędkość lodołamacza i kry w którą uderzy to v₃

3) pęd kry się zwiększy ponieważ będzie ona posiadała prędkość, pęd lodołamacza się zmniejszy, ponieważ utraci on część prędkości

4) m₁v₁+m₂v₂=(m₁+m₂)v₃
v₃=(m₁v₁+m₂v₂):(m₁+m₂)
podstawiamy
v₃=(p₁+p₂):(m₁+m₂)
v₃=(1000000kg*m/s + 0):(100000kg+12500kg)
v₃=1000000kg*m/s : 112500kg ~ 8,9m/s

5) czyli musimy podstawić:
5m/s=1000000kg*m/s :(100000kg+m₂)
m₂ = 100000kg

6) i znowu inne dane podstawiamy
18m/s=(1000000kg*m/s + 12500kg*v₂) : 112500kg
2025000kg*m/s=1000000kg*m/s + 12500kg*v₂
125000kg*m/s=12500kg*v₂
v₂=10m/s