Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:35:04+01:00
1. nadawca ,osoba ktora slownie badz pisemnie przekazuje komunikat odbiorcy
2. odbiorca- osoba ktora slucha lub czyrta komunikat wyslany przez nadawce
3. kod- system znaków sluzacych do porozumiewania sie , znany i nadawcy i odbiorcy
3. kontekst rzeczywistosc poza jezykowa do ktorej odnosi sie komuinikat
4. komunikat - to co pisze lub muwi nadawca
5.kontakt ( kanał ) - droga przez ktora przekazywany jest komunikat

kod
kontakt
N-------------------------------------------------O
komunikat
kanał
kontekst
2 5 2