Odpowiedzi

2009-12-02T19:31:37+01:00
Dziesięć przykazań Bożych:
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.tajemice światła w czwartki
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii
tajemice radosne w poniedziałki,soboty
I - Zwiastowanie NMP
II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni
Tajemnice bolesne we wtorki i piątki
I - Modlitwa w Ogrójcu
II - Biczowanie
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu
Tajemnice chwalebne się w środy i niedziele
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Maryi
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:31:46+01:00
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

tajemice światła w czwartki
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii
tajemice radosne w poniedziałki,soboty
I - Zwiastowanie NMP
II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni
Tajemnice bolesne we wtorki i piątki
I - Modlitwa w Ogrójcu
II - Biczowanie
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu
Tajemnice chwalebne się w środy i niedziele
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Maryi
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
1 5 1
2009-12-02T19:44:34+01:00
DZIESIEC PRZYKAZAN BOZYCH!!!

1. nie bedziesz bral bogow cudzych przedemna.
2. nie bedziesz bral imeinia pana boga twego nadaremna
3. pamietaj abys dzien swiety swiecil
4. czcij ojca swego i matke swoja
5. nie zabijaj
6.nie cudzoloz
7. nie kradnij
8. nie mow falszywego swiadectwa przeciw blizniemu twemu
9. nie pozadaj zony blizniego swego
10. ani zadnej zeczy ktora jego jest


Tajemnic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tajemnica radosna
(poniedzialek i sobota)
1. zwiastowanie maryii
2. nawiedzenie sw. Elzbiety
3. narodzenie jezusa
4. ofiarowanie jezusa w swiatyni
5. odnalezienie jezusa w swiatyni wsrod uczonych

tajemnica swiatla
(czwartek)
1. chrzest jezusa w jordanie
2. objawienie siebie na weselu w kanie
3. gloszenie krolestwa bozego
4. przemienienie na gorze tabor
5. ustanowienie eucharystii


tajemnica bolesna
(wtorek i piatek)
1. modlitwa jezusa w ogrodzie oliwnym
2. biczowanie pan jezusa
3. ukoronownie korona z cierni
4. dzwiganie krzyza przez jezusa
5. smierc na krzyzu


tajemnica chwalebna
(sroda i niedziela)
1. zmartwychwstanie pana jezusa
2. wniebowstapienie jezusa
3. zeslanie ducha swietego
4. wniebowziecie maryi
5. ukoronowanie maryi na krolowa nieba i ziemi