1. Funkcję f : X ---> R określiną za pomocą wzoru f(x)=|x| przedstaw w tabeli i na wykresie. b) X= { -1, - 1/2, 0, 1/2, 3/2, 5/2 } (wykres sama namaluję, zależy mi na tabeli.)

2. Uzupełnij tabelę funkcji f : R ---> R i naszkicuj jej wykres. (wykres sama zrobię, zależy mi na tabeli). b) f(x)=3|x|

a tabela wygląda...


x | -3 | -2 | -1 | - 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
f(x)| | | | | | | | | |

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:39:18+01:00
Do podpunktu a
f(x)= 3 2 1 1/2 0 1/2 1 2 3


podbunkt b
f(x)= 9 6 3 3/2 0 3/2 3 6 9