Za trzy pierwsze miejsca w konkursie przewidziano następujące nagrody: encyklopedię, słownik i album, które kosztowały łącznie 190zł. Cena słownika była o 1/3 niższa niż cena encyklopedii,a cena albumu o 1/3 niższa niż cena słownika. Cena encyklopedii była równa
A. 30zł B.60zł C.90zł D.120zł

1

Odpowiedzi