Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji wymiany.
a) Tlenek miedzi (||) + ...1?....------>...2?....+tlenek węgla(||)
b) Tlenek węgla (||) + ...3?....-----> tlenek wapnia + węgiel
c) ...4?.... + ....5?....-------> chlorek potasu + glin
d) Tlenek żelaza (||) + węgiel ------> ....6?..... + .....7?......

3

Odpowiedzi

2009-12-02T19:36:51+01:00
A.1wegiel,2miedź
b.3wapń
c.4chlorek glinu,5potas
d.6tlenek wegla(||)7,zelazo
2009-12-02T19:38:35+01:00
1)węgiel
2) miedź
3)wapń
4) chlorek glinu
5)potas
6)tlenek węgla
7)żelazo
2009-12-02T19:39:32+01:00
A.) 1. węgiel 2.miedź
b.)3. wapń
c.)4. chlorek gliny 5.potas
d.)6.tlenek węgla 7. żelazo