Działkę w kształcie trapezu prostokątnego podzielono wzdłuż krutszej przekątnej na dwa trójkąty. O ile więcej metrów bieżących siatki trzeba na ogrodzenie jednej z działek, jeżeli trzy kolejne prostopadłe zewnętrzne części płotu mają długość 18cm, 24cm,28cm.

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:50:53+01:00
18^2 + 24^2 = krótsza przekątna^2
krót. prze. = 30

24 + 18 + 30 = 72 - obwód pierwszy trójkąt

24^2 + 10 ^2 = czwarty bok^2
czwarty bok = 26
30 + 28 + 26 = 84 - drugi trójkąt

84 - 72 = 12 - drugi trójkąt jest większy o 12 cm

4 2 4