Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:57:17+01:00
1)Co i gdzie stało się 1454r?
Nie wiem o co konkretnie Ci chodzi, więc podam Ci kilka najważniejszych:
* 10 lutego – ślub króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką.
* 6 marca – Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus do Korony.
* 15 września – Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej cerekwicki.
*18 września – wojna trzynastoletnia: bitwa pod Chojnicami.
*12 listopada – Kazimierz Jagiellończyk wydał w Nieszawie statut, na mocy którego wszelkie ważne decyzje państwowe były uzależnione od szlacheckich sejmików - statuty nieszawskie.

2)Od kiedy Moskwa była pod panowaniem Tatarów ?
od I połowy XIII wieku

3)Dlaczego książęta Ruscy spisali testament ?

Przed wyjazdem do chana Rusini zazwyczaj spisywali testament, gdyż wizyta u chana była wielką niewiadomą; w dowolnej chwili mógł wezwać ich przed swoje oblicze i okazać im łaskę lub kazać ściąć bądź otruć.

4) Jak Chan tatarski wytrzymywał zależności władców księstw Ruskich ?

Tatarzy starali się utrzymać książąt w ciągłym skłóceniu, aby nie stworzyli siły która zagroziłaby panowaniu chana. Za nawet najmniejsze nieposłuszeństwa płacił władca wraz z ludem; na ziemie Rusi chan wysyłał tatarskie zagony, które paliły i mordowały. Aby uniknąć tego książęta okrutnie rozprawiali się z jakąkolwiek próbą buntu. W XIV w. władcy Moskwy dążyli do zjednoczenia ziem Rusi w celu stawienia czoła Mongołom. W 1380r. wojska moskiewskie zadały klęskę Tatarom na Kulikowym Polu. Przez kolejne 100 lat książęta prowadzili bezwzględną i okrutną politykę jednoczenia Rusi. W 1480r. książęta ostatecznie wyzwolili się spod jarzma Tatarów.
3 5 3