Trójkąt ABC ma boki długości 3cm, 5cm, 6cm. Oblicz długości boków trójkąta podobnego do trójkąta ABC w skali: a) 4 b) 1/2 [jedna druga] c) 5/3 d) 1,2
2. Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DEF. Boki trójkąta ABC mają długości: 3,6,7, a boki trójkąta DEF: 21,18,9. Jaka jest skala prawdopodobieństwa trójkąta ABC do trójkąta DEF?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:10:49+01:00
Zad. 1
a=3cm
b=5cm
c=6cm
a) k=4
a'=3cm*4=12cm
b'=5cm*4=20cm
c'=6cm*4=24cm
b)k=½
a'=3cm*½=1,5cm
b'=5cm*½=2,5cm
c'=6cm*½=3cm
c)k=5/3
a'=3cm* 5/3=5cm
b'=5cm* 5/3= 8 1/3cm
c'=6cm* 5/3= 10cm
d)k=1,2
a'=3cm*1,2=3,6cm
b'=5cm*1,2=6cm
c'=6cm*1,2=7,2cm

zad.2
|AB|=3cm |BC|=6cm |CA|=7cm
|DE|=9cm |EF|=18cm |FD|=21cm

k=|DE| : |AB|=9cm:3cm:=3

Skala prawdopodobienstwa tych trojkatow wynosi 3.
1 5 1