1)Dane są liczby:
-0,79 -0,(79) -0,8 -0,7

Przyporządkuj im odpowiednie symbole tak, aby zachodziła zależność:

x< x < x < x
2)Każdą z poniższych liczb zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego (właściwego lub niewłaściwego).
0,7 ;2½; 2⁴/₉;12,12 ;√1⁷/₉;∛3³/₈

1

Odpowiedzi

2009-12-02T21:36:08+01:00
1)
-0,8 <-0,(79)<-0,79 <-0,7

nie wiem czy o to Ci chodziło... :P

2) 0,7=7/10
2½=5/4
2⁴/₉=22/9
12,12=303/25
√1⁷/₉=√(16/9)=4/3
∛3³/₈=∛(27/8)=3/2