Cześć,proszę o pomoc.
1.Minutowa wskazówka zegara ma długość 6 cm.Oblicz drogę,jaką pokonuje koniec tej wskazówki w ciągu 5 minut.
2.Napełniony po brzegi wodą pojemnik ma masę 5kg,a napełniony do połowy 3,25 kg.Ile waży pusty pojemnik,a ile zawarta w nim woda?
3.Pole powierzchni całkowitej półkuli wynosi 30 pi.Oblicz objętość i pole powierzchni całej kuli.

1

Odpowiedzi

2009-12-02T19:50:24+01:00
1:::::::.5x6=30cm
2 :::::,pusty pojemnik 3,25x2=6,50
6,50-5=1,50pusty pojemnik
5-3,25=1,75woda
3,:::::30x30=900
4 1 4