Odpowiedzi

2009-12-02T20:04:23+01:00
Ustrój totalitarny;
1.jedna monopolistyczna partia pod władzą dyktatora
2.partia dominuje nad państwem
3.system kontroli nad przekonaniami , poglądami , postawami
4. rozbudowane techniki masowej propagandy
5. terrorystyczna kontrola policji

ustrój autokratyczny
1.władza istnieje ponad obywatelami
2.reprezentanci władzy są uprzywilejowani
3.rozbudowany aparat biurokratyczny
4.formalizm codziennego życia obywateli

różnice;
1. niewystępowanie zjawiska szowinizmu
2.podejście klasy rządzącej do państwa
1 5 1