Odpowiedzi

2009-12-02T19:51:19+01:00
Odpowiedz:


Woda, podobnie jak powietrze, jest niezbędna do życia. Stanowi około 65% całkowitej masy ciała dorosłego człowieka, tak więc ciało osoby ważącej 70 kg zawiera około 49 litrów wody, z czego 15% umiejscowione jest w skórze.

Rola wody w skórze jest niezwykle istotna. Skóra stanowi zbiornik, z którego pozostałe organy pobierają wodę, łączy również organizm ze światem zewnętrznym: woda przemieszcza się ze skóry właściwej na powierzchnię, impregnując poszczególne warstwy w drodze dyfuzji. Ten proces powoduje utratę wody na skutek parowania.

Warstwa rogowa (górna warstwa naskórka), naturalnie chroniona przez warstwę hydrolipidową na powierzchni, ogranicza proces parowania. Jeżeli ta fizjologiczna bariera zostanie w jakiś sposób przerwana, utrata wody się zwiększa, prowadząc do wysuszenia skóry.

Pojawia się wówczas uczucie ściągnięcia i dyskomfortu o różnej intensywności i zróżnicowanym czasie trwania, któremu może towarzyszyć łuszczenie się skóry. Problemy te mogą mieć różne źródła: czynniki środowiskowe, budowa ciała lub predyspozycje genetyczne prowadzące do różnych form suchości skóry, odwracalnych lub nieodwracalnych, które wymagają odpowiednich rozwiązań. Każdy rodzaj skóry jest inny i każdy ma inne potrzeby.


2009-12-02T19:51:34+01:00
Woda, podobnie jak powietrze, jest niezbędna do życia. Ciało człowieka jest zbudowane z komórek te z kolei w 80 % złożone są z wody .Woda jest niezbędna dla wszystkich funkcji organizmu:

- dla układu krążenia
- dla układu oddechowego
- dla układu pokarmowego
- dla układu wydalniczego
- dla kontroli ciepłoty ciała