Odpowiedzi

2009-06-03T14:58:29+02:00
Państwa członkowskie:
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Szwecja
Słowacja
Węgry
Włochy
Wielka Brytania
Łotwa

Państwa kandydujące:
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Chorwacja
Turcja