Odpowiedzi

2009-12-02T20:58:56+01:00
Najpierw nalezy napisac reakcje na annodzie
a
A(+)2H2O - 4e---->4H^+ +O2

ladunek jednego elektronu to 96500J czy moze jakas inna jednostka :D

nalezy ulozyc proporcje


4*96500J-------32g O2
xJ---------------10g O2
x=120625J

i teraz znając wzór na ladunek czyli

Q=I*t
Q-ladunek
I-natężenie pradu
t-czas
mozemy wyliczyc czas

t=Q/I
t=120625/2,3=52445,7s=52445,7s/3600s=14,57h

trzeba przeprowadzac elektrolize prze 14,57h