1. Używając dwu poznanych systemów nazewnictwa, nazwij następujące tlenki: SO3, SO2, PBO2, NiO, Cu2O, Cr2O3. (chodzi o system przedrostków oraz system Stocka.)

2. Z podanych tlenków: SiO2, SO2, CO, CO2, K2O, CuO, N2O5 wybierz te, które w reakcji z wodą tworzą kwasy. Napisz równania odpowiednich reakcji.

1

Odpowiedzi

2012-06-28T12:01:23+02:00

SO₃

tlenek siarki (VI)

trojtlenek siarki


SO₂  

tlenek siarki (IV)  

dwutlenek siarki


PbO₂  

tlenek olowiu (IV)  

dwutlenek olowiu


NiO

tlenek niklu (II)  

tlenek niklu 


Cu₂O

tlenek miedzi (I)

tlenek dwumiedzi

 

Cr₂O₃  

tlenek chromu (III)

trojtlenek dwuchromu

 

2.

SO2 + H2O = H2SO3

CO2 + H2O = H2CO3

N2O5 + H2O = 2HNO3