1.
Odpowiedz, Ile jest liczb naturalnych, których zaokrągleniem do tysięcy jest liczba 24 000 oraz które są :
a. większe od 24 000
b.mniejsze od 24 000
c. większe od 39 000 i mniejsze od 24 000


2.Oblicz iloraz i resztę z dzielenia;
a. 457 : 7= ...r...
b.1743 : 23=...r...
c.8729 : 35 = ...r...
d.57584 : 76= ...r...


3.

Uzupełnij:
a. 1000% liczby 0,01 to...
0,1% liczby 1000 to ......

b. 10% liczby 0,01to.....
0,01%liczby 10 to.....4. w Polsce z 1990 roku na tysiąc mieszkańców przypadły 133 aparaty telefoniczne. Ilu mieszkańców Polski przypadało w 1990 roku na jeden telefon?.....

w tym samym roku liczba samochodów na tysiąc osób wynosiła 138. oblicz, ilu mieszkańców Polski przpadało na jeden samochód. ......


5. Proszek " zwykły" podrożał o 5% i kosztuje 6,30zł. Ile kosztował przed podwyżką.?

6.
oblicz:
a -1-(-0,99999)=
b. 100000-(-9999)=
c. -1-999,999=
d.999,999-10000=

7 Zajdź odwrotność liczby przeciwnej do odwrotności liczby - 3 ......
Dzięki wielkie ; pp

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:11:51+01:00

5. Proszek " zwykły" podrożał o 5% i kosztuje 6,30zł. Ile kosztował przed podwyżką.?

100-6,30
5-x

x=5*6,30/100

=6,30/2
=3,15
4 5 4