Pomnóż obie strony równania przez taką liczbę,aby współczynnik przy zmiennej y był równy -2.
a)x+2y=-13
b)3x+y=-5
c)-x+4y=2
d)x-jedna dróga y =1
e)3x-3y=1
f)x+trzy czwarte y=0

Bardzo proszę,rozwiążcie mi te przykłady zgodnie z poleceniem,a tam jest jeszcze poniżej takie polecenie jak już się te rozwiąże:
Równania podane w zadaniu 2 przekształć tak aby współczynnik przy zmiennej x był równy 2.
To też bym bardzo prosiła abyście zrobili,daje pkt..i dziękuje za zrobienie z góry;)

1

Odpowiedzi

2009-12-02T20:15:39+01:00
A)x+2y=-13 /×(-1)
-x-2y=13
b)3x+y=-5 /×(-2)
-6x-2y=10
c)-x+4y=2 /×(-½)
x-2y=-1
d)x-½y =1/×4
4x-2y=4
e)3x-3y=1 /× ⅔
2x-2y=⅔
f)x+¾y=0 /×(-⅔)
-x-2y=0

a)-x-2y=13 /×(-2)
2x+2y=-26
b)-6x-2y=10 /÷(-3)
2x+⅔=-2⅓
c)x-2y=-1 /×2
2x-4y=-2
d)4x-2y=4 /÷2
2x-y=2
e)2x-2y=⅔
f)-x-2y=0 /×(-2)
2x+2y=0

1 5 1