Odpowiedzi

2009-06-04T15:23:02+02:00
USA nie poniosło strat materialnych podczas I wojny światowej, przeciwnie - duże zapotrzebowanie na uzbrojenie,amunicję i żywność spowodowały rozwój gospodarki, który utrzymywał się również po wojnie.Wzrósł poziom życia społ. amer.Gospodarczy optymizm znajdował odzwierciedlenie w zwyżce cen akcji na nowojorskiej giełdzie. Dlatego wielu Amerykanów lokowało swoje wszystkie oszczędności w akcjach. Wzrost cen akcji przy jednoczesnym spowalnianiu wzrostu gosp. nie mógł być ciągły. Ich ceny nie odzwierciedlały faktycznej wartości firm i spółek.Przeczuwając zbliżającą się katastrofę, wielcy inwestorzy zaczęli wyprzedawać udziały. Rynek giełdowy opanował niepokój, który w czwartek 24 X 1929 r.przerodził się w panikę.Tego dnia akcjonariusze sprzedali 12 mln akcji. Towarzyszył temu gwałtowny spadek cen. Wielu ludzi straciło wszystkie swoje oszczędności .
Nowy Ład, opracowany przez zespół doradców Roosvelta. Program mający na celu szeroką walkę z kryzysem po przez uchwalenie pakiet praw, mających na celu pobudzenie gospodarki.Prezydent uzyskał kontrolę m.in. nad emisją pieniędzy , rząd udzielił bankom kredytów, oddłużono farmerów, rozszerzono też świadczenia społeczne(zasiłki dla bezrobotnych, emerytury).Ponad 10 mln dolarów przeznaczono na roboty publiczne; zatrudnoino wówczas ok.8,5 mln osób.Budowano obiekty użyteczności publicznej, mosty, drogi, elektrownie oraz regulowano rzeki.
135 1 135