Z centrum pewnej miejscowości wyruszyli jednocześnie czterej turyści. Turysta I udał sie rowerem na północ 25km/h. Turysta II wyjechał samochodem w kierunku południowym jadąc z prędkością 80km/h. Turysta IIIwyruszył na skuterze na wschód z prędkością 16i 2/3m/s. a turysta IV na motorze na zachód z prędkoscia 60km/h.Oblicz jakie będą odległości miedzy turystami po upływie 24min.Miedzy którymi turystami odległość będzie największa?

1

Odpowiedzi

2009-12-02T22:08:23+01:00
Dane: Szukane: Wzór:
V₁=25km/h s₁;s₂;s₃;s₄=? V=s/t <=> s=V*t
V₂=80 km/h
V₃=16 2/3 m/s=50/3*36m/10s=5*12km/1h=60 km/h
V₄=60 km/h
t=24min=0,4h

Obliczenia:
s₁=25km/h*0,4h=10 km
s₂=80km/h*0,4h=32 km
s₃=s₄=60km/h*0,4h=24 km

Powstanie deltoid:D

s₁₂=s₁+s₂=10km + 32km=42km
s₃₄=s₃+s₄=24km+24km=48km

Obliczymy z pitagorasa s₁₃=s₁₄
s₁²+s₃²=s₁₃²
s₁₃²=100km+576km=676km
s₁₃=26km=s₁₄

Obliczymy z pitagorasa s₂₃=s₂₄
s₂²+s₃²=s₂₃²
s₂₃²=1024km+576km=676km
s₂₃=40km=s₂₄
Największa odległość jest między pierwszym, a drugim turystą, która wynosi 48 km:D
1 5 1