1.Opisz warunki naturalne, w których rozwijały się najdawniejsze cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wchodu

2.Wymień najwspanialsze budowle starożytne wzniesione na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Wyjaśnij przeznaczenie

3. Wskaż najważniejsze osiągnięcia ludów starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uzasadnij wybór

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:23:11+01:00
1. żyzne pola, możliwość uprawy jeczmieni, owsu, bawełny, ryżu oraz hodowli bydła.
2.Budowla- Wielki Mur Chiński- służył jako ochrona przed najazdami plemion z połnocy
3.wynalazki praktyczne ludów wschodu: jedwab, szkło, porcelana, papier, proch strzelniczy, igła magnetyczna, czcionka drukarska