Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:38:29+01:00
P=1500W
m=2kg
Tp=15
Tk=35
t=140s
cw=4200J/(kg*stopień)
η-?
ciepło pobrane przez wodę
Q=cw*m*(Tk-Tp)=4200*2*20=168000J=168000Ws
energia wytworzona przez grzałkę
W=P*t=1500W*140s=210000Ws
η=Q*100%/W=168000Ws*100%/210000Ws=80%
2009-12-02T21:44:31+01:00
P=W/t
Q=m*Cw*ΔT

Puż=m*Cw*ΔT/t=2*4200*(35-15)/140=1200W
Pd=1500W
η= Puż/Pd = 1200/1500=0,8= 80%