Działania na liczbach wymiernych/ 1 klasa gimnazjum ;d


1.Znajdź iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych, z których najmniejsza to liczba -9.

2.Oblicz iloczyn czterech liczb całkowitych, z których każda następna liczba jest o 3 razy większa od poprzedniej, a największą z nich jest liczba 6.

3.Wzór F = 9 razy C/ 5 + 32 stosuję się do obliczania temperatury w stopniach Fahrenheita (F) (czyt.farenhaita), jeśli dana jest temperatura w stopniach Celsjusza (C).Podaj daną temperatur e w stopniach Fahrenhetia:

c) 25 ⁰ C

d) - 5 ⁰ C

4.Wzór C = 5 razy (F - 32) przez 9 stosuję się do obliczania temperatury w stopniach Celsjusza (C), jeśli podana jest temperatura w stopniach Fahrenheita (F).Przedstaw podaną temperaturę w stopniach Celsjusza:

a) 5⁰F

b) 41⁰F

c) - 22⁰F

d) 32⁰F


Daję 60 pkt ;d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:32:11+01:00
Zad.1]kolejne l.nieparzyste to:-9,-7,-5,-3,-1,,,iloczyn 3 kolejnych=-9×-7×-5=-315,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.2[ iloczyn=-3×0×3×6=0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.3]c]F=9×25⁰C:5+32=9×5+32=45+32=77F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.d]F=9×-5:5+32=-9+32=23F,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.4]a]C=5(5-32):9=-15⁰C,,,,,,,,,,,,,,,,b]C=5(41-32):9=5⁰C,,,, c]C=5(-22-32):9=-30⁰c,,,,,,,,,,,,,,,d]C=5(32-32:9=0⁰C,,,,
2 3 2