Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T21:34:20+01:00
Zasada samofinansowania przedsiębiorstwa - inaczej finansowanie wewnętrzne, możliwe jest tylko wtedy , gdy przedsiębiorstwo wypracowuje zyski(inaczej: utrzymuje się z zysków)
Zasada jawności prowadzonej działalności gospodarczej: NAlezy dokonać wpisu do Eidencji Działalności Gospodarczej. Ewidencja jest jawna, jest podstawowym źródłem informacji o zgłoszonej działalności gospodarczej i każda osoba ma prawo przeglądania ewidencji, sporządzania z niej notatek, bez konieczności wskazywania przyczyn swojego zainteresowania.