1. Oblicz.:
|4 - √7| - |1 - 3√7|
2. Przedstaw wartość wyrażenia w notacji wykładniczej.
(0,02×10⁸) × (3×10⁻⁶)
___________________
0,6 × 10¹⁰

3. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej:
A= log₆(log₂64), B= log ₂/₃⁴√9/4, C= log₂4 ³√16,
D= log₃3⁶/₇ + log₃2⅓

4. Przybliżoną drogę hamowania h samochodu osobowego , wyrażoną w metrach, na suchej nawierzchni można obliczyć ze wzoru h= 0,0052v², gdzie v oznacza prędkość w km/h.
a) Oblicz drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością
70km/h.
b) O ile procent zmieni się droga hamowania, gdy samochód będzie się poruszał z prędkością o 20km/h większą?

2

Odpowiedzi

2009-12-05T09:53:32+01:00
Zad.4
a
h₁ = 0,0052 razy 70² = 25,48 m
b
h₂ = 0,0052 razy 90² = 42,12 m
h₂ - h₁ = 42,12 - 25,48 = 16,64 m
25,48 to 100 %
16,64 to x %
x = 16,64 razy 100 dzielone przez 25,48 = 6,53 % zwiększa się droga hamowania

zad.3
a) Log₆(log₂64) = log₆6 =1
b)log⅔ ⁴√9/4 = ¼log⅔(9/4) = ¼*(-2) = -½
c)log₂4∛16 = log₂4 + ⅓*log₂16 = 2 +⅓*4 = 2 +(4/3) =3⅓
d)log₃3 6/7 + log₃2⅓ = log₃(27/7) + log₃(7/3) =
= log₃27- log₃7 + log₃7 - log₃3 = 3 -1 =2


Porzadek od najmniejszej do największej
b, a, d, c
2 5 2
2009-12-05T11:04:23+01:00
Witam!

1. Oblicz.:
|4 - √7| - |1 - 3√7| = 4 + 13√7 + √7 - 3 √7x √7 = 4+13 √7 + √7 - 3x7= 4+13 √7 + √7 - 21 = -16 + 13√7 + √7 = -3√7 + √7 = √7( -3)


2. Przedstaw wartość
wyrażenia w notacji wykładniczej.
(0,02×10⁸) × (3×10⁻⁶) = (0,02 x 100000000) x (3 x 1/10 do 6) = 2000000 x (3 x 1/1000000) = 2000000 x 0,000003 = 6

Odp: Wyrażenie w notacji wykładniczej wynosi: 6
___________________
0,6 × 10¹⁰

3. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej:
A= log₆(log₂64), B= log ₂/₃⁴√9/4, C= log₂4 ³√16,
D= log₃3⁶/₇ + log₃2⅓

4. Przybliżoną drogę hamowania h samochodu
osobowego , wyrażoną w metrach, na suchej nawierzchni można obliczyć ze wzoru h= 0,0052v², gdzie v oznacza prędkość w km/h.
a) Oblicz drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością
70km/h.
b) O ile procent
zmieni się droga hamowania, gdy samochód będzie się poruszał z prędkością o 20km/h większą?Zadanie 4.
pkt. a
h₁ = 0,0052 razy 70² = 25,48 m
pkt. b
h₂ = 0,0052 razy 90² = 42,12 m
h₂ - h₁ = 42,12 - 25,48 = 16,64 m
25,48 to 100 %
16,64 to x %

x = 16,64x100/25,48 = 6,53 % o tyle % zwiększa się droga hamowania!

Zadnie 3.
a) Log₆(log₂64) = log₆6 =1
b)log⅔ ⁴√9/4 = ¼log⅔(9/4) = ¼*(-2) = -½
c)log₂4∛16 = log₂4 + ⅓*log₂16 = 2 +⅓*4 = 2 +(4/3) =3⅓
d)log₃3 6/7 + log₃2⅓ = log₃(27/7) + log₃(7/3) =
= log₃27- log₃7 + log₃7 - log₃3 = 3 - 1= 2


Uporządkowane od najmniejszej do największej:
pkt. b , pkt. a, pkt d ,pkt.c

Pozdrawiam,mam nadzieję że pomogłem
1 1 1