Określ jaka jest odległość między środkami okręgów o promieniaCH 5 cm i 8 cm, gdy
a) okręgi te są styczne zewnętrznie
b) okręgi są styczne wewnętrznie
c) mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego
d) większy okrąg przechodzi przez środek mniejszego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:34:47+01:00