W języku Pascal napisz program, który przyjmuje od użytkownika liczbę całkowitą z zakresu 0-255 i wyświetli ją na ekranie w postaci binarnej. Program powinien być zabezpieczony przed wprowadzeniem błędnych danych (tj. liczb spoza zakresu, liter, ułamków itd).

1

Odpowiedzi

2009-12-02T22:15:42+01:00
Program oblicza wartości tylko, dla liczb 0 do 255, ale nie jest odporny na litery, ułamki itd. Może to Ci troche pomoże ja niestety jestem słaby z Pascala:

program nabinarna;

var
liczba1:integer;
binarna:string;

procedure liczba;
begin
repeat
if (liczba1 mod 2=1)
then
binarna:='1' + binarna
else
binarna:='0' + binarna;
liczba1:=liczba1 div 2;
until liczba1=0;
writeln(binarna);
readln;
end;

begin
repeat
writeln('Podaj liczbe od 0-255');
readln(liczba1);
until (liczba1<256) AND (liczba1>-1);
liczba;
end.

Program wykorzystuje metode zamiany liczby dziesietnej na binarną poprzez obliczanie reszty z dzielenia liczby przez 2.