Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:34:04+01:00
2009-12-02T20:35:32+01:00
Rozdzielnie piszemy:
z nieosobowymi formami czasownika
z rzeczownikami, przymiotnikach, przysłówkach, liczebnikach, zaimkach (...)
jako połączenie spójnika by z końcówkami -(e)m, -(e)ś itp.

Łącznie piszemy:
z osobowymi formami czasowników
z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobowej
z partykułami
z niektórymi spójnikami
w wyrazach porównawczych
2009-12-02T20:36:10+01:00
Rozdzielnie
po bezokoliczniku:
czekać by, uszyć by

po imiesłowach biernych zakończonych na -no, -to:
skończono by, zamknięto by
po wyrazach winien, powinien:
winien by, powinien by
oraz po zaimkach przysłownych:
dlaczego by, tak by, którędy by, wtedy by, jak by
Razem
z czasownikiem w formie osobowej:
poszłabym, zrobiłabym, napisałbym
ze spójnikami:
ażeby, chybaby